Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Kan vi använda oss av den rättsliga grunden myndighetsutövning?

Nej, den rättsliga grunden för vår kärnverksamhet är rättslig förpliktelse. Det finns ett par olika rättsliga grunder som företag kan använda.

De vanligaste är:

  • Rättslig förpliktelse
  • Avtal
  • Intresseavvägning
  • Samtycke