Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

När får personuppgifter samlas in?

Personuppgifter får bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt an­givna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål”, säger förordningen.

Alltså, uppgifter som samlas in för ett visst syfte, får inte sedan användas för helt andra syften. Ett företag kan till exempel utrus­ta sina bilar med speciell GPS-utrustning som används för elektro­niska körjournaler för att förenkla redovisningen till Skatteverket. Men, arbetsgivare får inte använda uppgifterna som GPS:en samlar in för att kontrollera hur långa raster de anställda tar.

Man måste också ha stöd i förordningen för att hantera personupp­gifter.