Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

När kan man använda Intresseavvägning som rättslig grund?

Det är också möjligt att hantera personuppgifter efter en så kallad intresseavvägning om företaget kan visa att dess intresse av att hantera uppgifterna väger tyngre än den enskildes rätt till privatliv. Företag kan i många fall använda intresseavvägning som grund för att hantera personuppgifter som används vid marknadsföring och direktreklam.

OBS! Man får inte skicka direktreklam till någon som sagt nej till det.

Exempel på intresseavvägning är:

  • E-posthantering
  • Register med potentiella kunder
  • Uppgifter om kontaktpersoner på företag och myndigheter man har en relation med kund eller myndighet
  • Information om chefer på webbplatsen