Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

När kan man använda Rättslig förpliktelse som rättslig grund?

I vissa fall är företag skyldiga att enligt lag registrera personuppgifter, som exempelvis rapportera löner och skatter, spara löneuppgifter och anställningstid för anställda, även efter att de har slutat sin anställning, uppgifter om konton och transaktioner, föra personakt och patientjournal samt sätta betyg.