Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

När kan man använda Samtycke som rättslig grund?

Man kan be personen ifråga att få registrera upp­gifter om honom/henne. Det innebär att få personens samtycke. Detta kan göras när personen i fråga registrerar sig för nyhetsutskick, vill att vi kontaktar personen i fråga, deltar i evenemang, kundregister, lista över kursdeltagare eller medverkar i reklamsammanhang. Samtycket kan lämnas i form av en ruta som denne ska kryssa i när registrering sker.