Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Utifrån vilken rättslig grund får man behandla personuppgifter?

Med förordningen följer krav på att informera om den rättsliga grunden redan när uppgifterna samlas in. Det är därför viktigt att redan från början ha klart för sig med vilket stöd detta sker. Dessutom är ett flertal av de registrerades rättigheter beroende av den rättsliga grunden för behandlingen. Med vilket rättsligt grund vi behandlar personuppgifter ska dokumenteras i en registerförteckning.

  • Samtycke
  • Avtal
  • Rättslig förpliktelse
  • Uppgift av allmänt intresse eller som led i myndighetsutövning
  • Intresseavvägning

Se rutin: Behandling av personuppgifter