Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vilka är de grundläggande principerna för att få behandla personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter ska samtliga grundläggande principer nedan vara uppfyllda:

  • Laglighet, korrekthet och öppenhet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet
  • Ansvarsskyldighet

Se rutin: Behandling av personuppgifter