Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad är ett Personuppgiftsregister?

Både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden är skyldiga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter. Dessa register ska upprättas skriftligen, vara tillgängliga i elektronisk format och hållas uppdaterade.

På begäran ska registret göras tillgängligt för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).