Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vilka uppgifter ska ingå i personuppgiftsregistret?

Hos en personuppgiftsansvarig ska registret innehålla följande uppgifter:

  • Namn och kontaktuppgifter på den personuppgiftsansvarige, den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet
  • Ändamålen med behandlingen
  • En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter
  • De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
    I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation
  • Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter
  • Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.