Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vilka regelverk omfattar behandling av personuppgifter inom våra verksamheter? Arbetsmiljölagen (AML)

  • Dataskyddsförordningen (GDPR)
  • Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoL PUL)
  • Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoL PULF)
  • Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)
  • Patientdatalag (2008:355)
  • Arbetsmiljölagen (AML)