Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Gäller rätten till registerutdrag för stöd- eller minnesanteckningar?

Detta beror på om vi pratar om manuella anteckningar eller automatiserade anteckningar. I det senare fallet ska laglig grund finnas och principerna för dataskydd gäller, det vill säga att det gäller även stöd- eller minnesanteckningar.