Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Kan man ge sitt samtycke till behandling av uppgifter om lagöverträdelser?

Nej, det finns ett undantag från regeln att den enskilde kan samtycka till all slags behandling av personuppgifter. I dataskyddsförordningen finns ett förbud för andra än myndigheter att behandla uppgifter om lagöverträdelser som innefattar bland annat brott och domar i brottmål.

Det förbudet kan inte upphävas genom samtycke från den registrerade. Den som vill behandla sådana uppgifter måste hitta en annan grund för behandlingen.