Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad är en sanktion?

En nyhet i dataskyddsförordningen är att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kan besluta att ett företag som inte följer reglerna i förordningen ska betala en ad­ministrativ sanktionsavgift, vilket är en form av böter.

Sanktionsavgiften kan vara upp till 20 mil­joner euro eller fyra procent av den globala års­omsättningen.