Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Skydd för personuppgifter i våra IT-system

När vi behandlar personuppgifter ska vi vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla kraven i förordningen både när vi fattar beslut om hur behandlingen ska genomföras och under hela den fortsatta behandlingen.