Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad innebär tvåstegsautentisering?

Det innebär att man ska logga in två gånger i samma system på olika sätt, till exempel först med användarnamn och lösenord och sedan få en verifieringskod för ytterligare en inloggning.

Enkelt uttryck kan man förklara det med att du måste ha två olika nycklar till två olika lås i samma dörr, till exempel en tillhållarnyckel och en cylindernyckel för att öppna dörren till ditt hem (IT-systemet).