Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vilka särskilda integritetsrisker finns med just vår behandling?

Förordningen ställer särskilda krav på den som vill behandla personuppgifter på ett sätt som kan medföra stora integritetsrisker för enskilda.

Om vår organisation avser att utföra en riskfylld personuppgiftsbehandling måste vi först göra en analys av vilka konsekvenser behandlingen kan få för enskilda.

Dataskyddsombudet skall alltid underrättas vid ändring eller utförande av behandling av register innehållande personuppgifter.