Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Det här är en lättläst version av vår längre informationstext om hur vi på Humana använder information om dig som du kan hitta genom att klicka här.

Om du vill ha mer information kan du be någon om hjälp att läsa den längre informationstexten. Om du behöver prata med oss på Humana, läs längre ner om hur du kan nå oss.

I Sverige och flera andra länder inom Europa finns det speciella lagar och regler som är till för att skydda personlig information om människor, både barn och vuxna. Lagarna och reglerna säger vad man får göra och inte göra med till exempel ett foto på en person eller hemlig information om en sjukdom man har. De är till för att varje människa ska få ha egna hemligheter som inte andra får veta. Alla har till exempel en rätt till skydd av information som handlar om vad som händer i ens familj. Reglerna gäller för oss på Humana när vi använder din personliga information för att hjälpa dig med det du behöver.

En av reglerna som ska skydda din personliga information kallas för GDPR. Kanske har du sett det här namnet när du har surfat runt på olika hemsidor förut? I GDPR står det vad vi får göra med din information och vilka rättigheter du har när vi behöver använda information om dig.

I den här texten ska vi förklara hur vi gör när vi behöver använda information om dig. Till exempel om du bor i våra familjehem så behöver vi spara information om dig för att kunna hjälpa dig med olika saker. Klicka på rubrikerna i listan här nedanför för att komma direkt till det avsnitt som du vill läsa.

Om du har några frågor kan du höra av dig till oss.

Allmänna frågor och svar

 1. Här finns en förklaring av några ord som kan vara svåra men viktiga att förstå

  • Personlig information = Det kan vara till exempel vad du heter, när du är född, ditt eget eller familjens telefonnummer, var du bor, eller information om dig från vårdcentralen eller skolsköterskan. Foton på dig är också personlig information. Det kan också vara information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon.
   Personlig information kallas också för ”personuppgifter”.

  • Användning av personlig information = Det kan vara till exempel när vi skriver in information om dig på datorn eller när vi skickar information om dig till någon annan som behöver den, till exempel till en läkare eller till kommunen.
   Användning av personlig information kallas också för ”behandling” eller ”personuppgiftsbehandling”.

  • Informationstext = Det är till exempel den här texten. Integritet är något som du har rätt till och betyder att du har vissa rättigheter som andra inte får störa. Du har bland annat rätt att veta vilken information vi har om dig och hur vi använder den. Informationstexten beskriver allt det här. I texten får du också information om hur du kan ta kontakt med oss om du har några frågor om vår användning av information om dig. Informationstext kallas också för ”integritetspolicy”.

   

 2. Det är vi på Humana som ansvarar för den information vi har om dig.

  Vårt jobb är att ta hand om och hjälpa barn och vuxna. Till exempel kan det vara att hjälpa barn hitta ett nytt hem när det inte fungerar att bo hos föräldrarna, eller att hjälpa äldre människor att ta hand om sig när de har svårt att klara det själva. Vi hjälper också vuxna som inte kan bo själva eller arbeta utan att få hjälp av andra, till exempel att äta eller klä på sig.

  Humana har många hem, boenden och några skolor, och många människor i hela Sverige arbetar hos oss. Ibland är det en viss skola eller ett visst boende som ansvarar för din information. Om du vill veta vem så kan du fråga oss.

 3. Du eller dina föräldrar/vårdnadshavare eller socialtjänsten kan behöva ge personlig information om dig till oss för att vi ska kunna göra det som vi har kommit överens om.

  Det kan till exempel vara att du har en assistent från Humana eller att vi har hand om familjehemmet du bor på.

  Ibland står det i lagen att vi måste använda informationen om dig, och alla måste följa lagen.

  Det kan också vara så att vi har funderat över olika intressen och kommit fram till att vi behöver din information och att du antagligen skulle tycka att det går bra. Ett intresse kan till exempel ha att göra med att något är bra för hela samhället. Du har rätt att veta hur vi har tänkt. Fråga oss gärna i så fall.

  Vi använder ibland extra hemlig information om dig som vi måste skydda extra mycket. Det kan till exempel vara information om hur du mår eller din religion. Vi använder bara extra hemlig information om dig när vi verkligen måste det. Det kan vara till exempel:

  • När du själv har sagt till oss att det går bra. I så fall har du alltid rätt att ångra dig. Kom ihåg: du som är under 13 år får inte själv bestämma att vi får använda informationen. Då behövs att dina föräldrar/vårdnadshavare hjälper till
  • När det behövs för att vi ska kunna ta hand om och sköta om dig, till exempel ge dig rätt medicin
  • När det behövs för vi inte är överens och behöver hjälp av en domstol för att lösa det
  • När du själv har berättat för jättemånga om den hemliga informationen, till exempel om du har många följare på sociala medier eller har varit med på TV där du har berättat om informationen.
 4. Vi får din personliga information från olika ställen och personer. Informationen kan komma från:

  • dig själv,
  • din familj, din kontaktperson, eller andra personer som har ansvar över dig och tar hand om dig,
  • de som du eller dina föräldrar/vårdnadshavare har bett om hjälp med att hitta en assistent till dig,
  • oss som jobbar på Humana

   

  Varför använder vi information om dig?

  Vilken information använder vi?

  Vad är det som gör att vi får använda din information?

  Hur länge sparar vi information om dig?

  För att se om vi har assistenter som passar för dig eller för att hjälpa dig ansöka om assistans.

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Vad du pratar för språk
  • Om du är kille, tjej eller annat
  • Information om hur du mår och din funktionsnedsättning
  • Vad du har rätt att få hjälp med av oss

  Att vi ska komma överens med dig i ett avtal (papper där man kommer överens om saker) om att du ska få assistenter från oss.

  Att vi behöver informationen för att kunna ge dig assistans. Medan vi försöker ordna med assistans åt dig och medan du får assistans av oss.

 5. Här finns information till dig som får hjälp av oss med vård eller omsorg.

  Detta gäller både medan vi ger hjälpen och efteråt. Det gäller till exempel dig som bor på något av våra boenden eller hem, får vård eller personlig assistans, eller när du träffar våra psykologer eller sjuksköterskor.

  Vi får din personliga information från olika ställen och personer. Informationen kan komma från:

  • dig själv,
  • din familj, din kontaktperson, eller andra personer som har ansvar över dig och tar hand om dig,
  • de som ger dig vård,
  • kommunen och andra som bestämmer,
  • din dagliga verksamhet, skola, fritidsaktivitet

   

  Varför använder vi information om dig?

  Vilken information använder vi?

  Vad är det som gör att vi får använda din information?

  Hur länge sparar vi information om dig?

  För att vi ska kunna förbereda vår vård och hjälp till dig i din vardag.
  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Personnummer
  • Information om hur du mår och information om din hälsa

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna ge dig vård och hjälpa dig i din vardag.

  För dig som ska få assistans av oss:
  Att vi ska komma överens med dig i ett avtal (papper där man kommer överens om saker) om att du ska få assistenter från oss.

  Medan vi tar hand om dig och så länge som lagar och regler säger att vi måste det, oftast max två år.
  För att kunna ge dig vård och hjälpa dig i din vardag och se om vi gör saker på ett bra sätt.
  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Information om ditt boende
  • Personnummer
  • Information om hur du mår och din hälsa
  • Information om du har en funktionsnedsättning
  • Hur du har det i din vardag
  • Vad du tycker om din vård och hur vi har hjälpt dig i din vardag

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna göra det vi har kommit överens om att vi ska göra i ett avtal (ett dokument där man kommer överens om saker).

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna ge dig vård och hjälpa dig i din vardag.

  Medan vi tar hand om dig och så länge som lagar och regler säger att vi måste det, oftast max fem år.
  För att kunna följa lagar och regler som handlar om den vård och hjälp som vi ger dig. Det kan vara till exempel att vårdpersonal måste spara information om hur du mår i din journal.
  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Information om ditt boende
  • Personnummer
  • Information om hur du mår och din hälsa
  • Information om du har en funktionsnedsättning
  • Hur du har det i din vardag
  • Hjälp som du har fått av oss

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna följa lagar och regler. Det kan vara till exempel att vi måste skriva ner viss information om dig.

  Att vi måste ge information till myndigheter, kommuner och andra som bestämmer när de kollar att vi gör saker på rätt sätt.

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna ge dig vård och hjälpa dig i din vardag.

  Så länge som lagar och regler säger att vi måste det.

  Information om hur du mår som finns i din journal måste vi spara i minst tio år.

  För att kunna få betalt för det jobb som vi gör och för att vi ska kunna göra vårt jobb (till exempel spara papper och datafiler där din information finns med).
  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Betalningar

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna göra det vi har kommit överens om.

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna följa lagar och regler.

  Så länge som avtalet gäller (ett dokument där man kommer överens om saker).

  Så länge som lagar och regler säger att vi måste göra det. Information om betalningar måste vi spara i minst sju år.

  För att kunna prata med och skriva till din familj och andra som står dig nära och berätta om din vardag och vårt jobb.
  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Information om ditt boende
  • Vilka som är dina närstående
  • Vad du har gjort för aktiviteter
  • Hur du har det i din vardag
  Att det behövs för att hjälpa dig, din familj och andra som står dig nära. Det kan till exempel hjälpa dem att känna sig trygga med hur du har det och göra att ni kan prata om vad som hänt när ni träffas.

  Så länge som vi tar hand om dig.

  Viktigt att veta: Om du vill kan du säga till att du inte vill att vi berättar något om dig.

  För att kunna följa vad lagen säger och vad myndigheter och domstolar har bestämt.
  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Betalningar
  • Sådan information som domstol eller annan myndighet säger att vi måste lämna ut
  Att informationen måste användas för att vi ska kunna följa lagar och regler.

  Så länge som lagar och regler säger att vi måste det.

  Information om betalningar måste vi spara i minst sju år.

  För att vi ska kunna göra en anmälan eller försvara oss om någon inte är överens med oss.
  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Personnummer
  • Information om hur du mår
  • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som gör att vi inte är överens
  • Information om vem som är din vårdnadshavare eller annars tar hand om dig

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna försvara oss om någon inte är överens med oss.

   

  Uppgifterna sparas under den tid som det krävs för oss att utreda hur vi ska göra när någon inte är överens med oss.

  För att kunna ta reda på om du har gjort något som man inte får göra, till exempel brott.
  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Personnummer
  • Uppgifter om hur du mår
  • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig
  • Information om vem som är din vårdnadshavare/god man och/eller förvaltare

  För att vi ska kunna polisanmäla eller gå till domstolen om det behövs.

  Så länge som vi behöver uppgifterna för att ta fram en anmälan och lämna den till polisen eller annan myndighet och till och med att polisen eller myndigheten inte vill ha mer information om dig som har att göra med vår anmälan.

  För reklam om oss i till exempel sociala medier.
  • Namn
  • Adress
  • Vad du gör på vår webbplats

  Att informationen behövs för att vi ska kunna göra reklam för vår verksamhet och att fler hittar till Humana.

  Vi sparar informationen i två år efter att vi har samlat in den.

 6. Här finns information till dig som är elev på någon av våra skolor.

  Informationen är också till för dig som ska börja på någon av våra skolor eller som har slutat.

  Vi får din personliga information från olika ställen och personer. Informationen kan komma från:

  • dig själv
  • dina vårdnadshavare, din familj eller andra personer som står dig nära, din kontaktperson
  • de som ger dig vård
  • din kommun

   

  Varför använder vi information om dig?

  Vilken information använder vi?

  Vad är det som gör att vi får använda din information?

  Hur länge sparar vi information om dig?

  För att kunna förbereda innan du börjar i skolan.

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Personnummer
  • Information om hur du mår och hur du lär dig saker 
  • Information om dina vårdnadshavare och deras kontaktuppgifter

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna ge dig utbildning enligt vad lagen säger.

  Vi tar bort informationen när den inte längre behövs. Den tas bort senast ett år efter att du har slutat skolan.

  Om vi har tittat på ifall du behöver särskilt stöd så sparar vi information om det i max tio år.

  För att kunna ge dig betyg.

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Personnummer
  • Dina betyg, resultat och omdömen i skolan

   

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna följa vad lagar och regler säger om skolan.

  Så länge som vi måste det enligt vad lagar och regler säger om skolan.

  Betyg och papper som hör till dem sparar vi i tio år efter att du har slutat skolan.

  Nationella prov sparar vi i tre år efter att du har skrivit dem.

  För att kunna ta reda på om du har gjort något som man inte får göra, till exempel brutit mot skolans regler.

  För att kunna ta reda på vad som hänt om du har blivit missnöjd, ledsen eller kränkt.

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Personnummer
  • Vad som har hänt, till exempel ett brott eller en kränkning
  • Information om dina vårdnadshavare

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna följa vad lagar och regler säger om skolan och för att vi ska kunna polisanmäla eller gå till domstolen om det behövs.

  Anmälningar och utredningar av kränkningar sparar vi i fem år.

  Beslut och utredning av klagomål mot utbildningen sparar vi i fem år.

  Annan information sparar vi till slutet av läsåret.

  För att kunna undervisa.

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Dina resultat i skolan
  • Uppgifter om din närvaro i skolan
  • Dina inloggningsuppgifter, till exempel ditt användarnamn på datorn

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna ge dig utbildning enligt vad lagen säger.

  Vi tar bort informationen när den inte längre är aktuell. Den tas bort senast ett år efter att du har slutat skolan.  

  För att kunna ge information till dig och dina vårdnadshavare.

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Information om dina vårdnadshavare och deras kontaktuppgifter

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna ge dig utbildning enligt vad lagen säger.

  Vi tar bort informationen när den inte längre är aktuell. Den tas bort senast ett år efter att du har slutat skolan. 

  För att kunna ge dig vård i skolan. Det kan vara till exempel att skolsköterskan måste spara information om hur du mår i din journal.

  • Namn
  • Personnummer
  • Information om hur du mår och ditt funktionshinder

   

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna ge dig vård.

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna följa lagar och regler.  

  Så länge som lagar och regler säger att vi måste det.

  Information om hur du mår som finns i din journal måste vi spara i minst tio år.

  För att kunna hålla koll på våra resultat och se till att saker görs på ett bra sätt.

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Dina resultat i skolan
  • Vad du tycker om det jobb som vi gör

   

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna ge dig utbildning.

  Vi tar bort informationen när den inte längre är aktuell. Den tas bort senast ett år efter att du har slutat skolan. 

  För att kunna fråga om pengar från kommunen för att du går i skolan hos oss.    

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress, telefonnummer och e-postadress

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna ge dig utbildning enligt vad lagen säger.

  Vi tar bort informationen när den inte längre är aktuell. Den tas bort senast ett år efter att du har slutat skolan. 

  För att vi ska kunna följa vad lagen säger och vad myndigheter och domstolar har bestämt. 

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Information om dina vårdnadshavare och deras kontaktuppgifter
  • Information om händelser som rör dig och som bygger på det vi gör
  • Vad som har hänt, till exempel om vi misstänker att ett brott har begåtts.

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna följa lagar och regler.  

  Så länge som lagar och regler säger att vi måste det.

  Information om betalningar måste vi spara i minst sju år.

   

  För att vi måste göra anmälningar till myndigheter om vi misstänker att någon mår eller behandlas dåligt och för att lämna ut uppgifter till myndigheter som granskar oss.

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Personnummer
  • Information om hur du mår
  • Vad du har fått för vård i av skolsjuksköterskan
  • Information om händelser som rör dig
  • Information om din vårdnadshavare/närstående/god man och/eller förvaltare
  • Hur du har det i din vardag

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna se till att den som far illa kan få hjälp och för att följa lagen.

  Så länge som lagar och regler säger att vi måste det.

  Information om hur du mår som finns i din journal måste vi spara i minst tio år.

  För att vi ska kunna göra en anmälan eller försvara oss om någon inte är överens med oss.

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Personnummer
  • Information om hur du mår
  • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som gör att vi inte är överens
  • Information om vem som är din vårdnadshavare eller annars tar hand om dig

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna försvara oss om någon inte är överens med oss.

  Uppgifterna sparas under den tid som det krävs för oss att utreda hur vi ska göra när någon inte är överens med oss.

   

  För att kunna ta reda på om du har gjort något som man inte får göra, till exempel brott.

  • Namn
  • Adress, telefonnummer och e-postadress
  • Personnummer
  • Uppgifter om hur du mår
  • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig
  • Information om vem som är din vårdnadshavare/god man och/eller förvaltare

  För att vi ska kunna polisanmäla eller gå till domstolen om det behövs.

  Så länge som vi behöver uppgifterna för att ta fram en anmälan och lämna den till polisen eller annan myndighet. Och till och med att polisen eller myndigheten inte vill ha mer information om dig som har att göra med vår anmälan.

   

 7. Här finns information till dig som kontaktar oss.

  Informationen som vi använder kommer från dig själv.

   

  Varför använder vi information om dig?

  Vilken information använder vi?

  Vad är det som gör att vi får använda din information?

  Hur länge sparar vi information om dig?

  För att svara på frågor via till exempel post, e-post, telefon, formulär och för att ge dig den hjälp som du frågar efter.

  • Namn
  • Adress, telefonnummer, e-postadress
  • Information om det du frågar efter

  Att informationen måste användas för att vi ska kunna svara på det du frågar och hjälpa dig med det.

  Vi sparar informationen tills du har fått svar på dina frågor och i två år till efter det.

   

 8. Det finns något på Internet som heter kakor eller cookies.

  Det är information som våra datorer sparar i din dator, surfplatta eller mobil när du surfar på vår hemsida.

  Det finns en ruta som dyker upp första gången som du går in på vår hemsida. Där kan du bestämma vilka kakor som vi får använda och du kan säga nej till att vi använder dem. Fråga gärna en vuxen person i din närhet om du vill ha hjälp med detta. Du eller ni får gärna kontakta oss om ni vill veta mer så hjälper vi till.

Vilka rättigheter har du?

 1. Du har rätt att få veta vilken personlig information som vi har om dig och hur vi använder den. Om du frågar oss kan du få informationen vi har om dig.

 2. Om vi har personlig information om dig som är fel har du rätt att få den rättad. Du har också rätt att ge oss ännu mer information ifall du märker att någonting saknas.

 3. Du har rätt att be oss ta bort information om dig om vi inte längre behöver den.

  Om du har sagt ja till att vi får använda information om dig har du också rätt att ta tillbaka detta.

  Ibland kan vi inte ta bort din information. Det kan vara till exempel för att lagar och regler säger att vi måste använda den. Det kan också vara för att vi ska kunna göra det som vi har kommit överens om.

 4. Du har rätt att be oss att använda din information mindre. Det kan vara till exempel om du tycker att informationen om dig är fel och du har bett oss att rätta den. I så fall använder vi din information mindre under tiden som vi tittar om allting stämmer.

 5. Du har rätt att när som helst säga nej till att vi använder din information. Det kan till exempel handla om att vi använder informationen för att vi tycker att våra anledningar till detta är viktigare än något annat som du kanske tycker och känner.

 6. Det finns en myndighet i Sverige som jobbar med att se till att bolag och myndigheter följer reglerna om användning av personlig information. Myndigheten heter Integritetsskyddsmyndigheten, och förkortas IMY. Om du tycker att vår användning av din information inte följer lagar och regler kan du kontakta IMY eller oss.

  IMY har en webbplats med mer information om dem och om lagar och regler om personlig information. IMYS:s webbplats kommer du till genom att klicka här. E-postadressen till IMY är imy@imy.se om du vill kontakta dem. Fråga gärna någon i din närhet om hjälp att läsa informationen och kontakta IMY om du vill det.

 7. Du har rätt att fråga oss om du kan få din information på ett sätt som datorn lätt kan jobba med. Du har också rätt att be oss flytta över din information till någon annan.

 8. Om du har sagt ja till att vi får använda din information så har du alltid rätt att ångra dig. När du har gjort det så får vi inte fortsätta använda informationen.

 9. Ibland kan vi inte ta bort din personliga information eller begränsa vår användning av den. Det kan vara till exempel för det finns lagar och regler som gör att vi måste använda informationen. Det kan också vara så att vi behöver använda informationen till exempel för att vi inte kommer överens med någon och behöver visa att vi har rätt

Hur används din information?

 1. Vi kan ibland behöva ge din information till andra. Det kan till exempel handla om att vi behöver ge informationen till sjukvården eller din kommun. Vi ger också din information till andra företag som hjälper oss med våra datorer. I listan här nedanför ser du vilka vi delar din information med:

  • Kommuner och andra som ber oss om hjälp. Det kan vara både några som vi redan hjälper eller som vi kanske ska hjälpa i framtiden. Det kan till exempel vara att vi ger information om dig till socialtjänsten (de som hjälper barn och unga som behöver stöd med saker som de inte kan få hjälp med hemma).
  • Myndigheter och sjukvården. Det kan vara för att lagar och regler säger det eller för att en myndighet har bestämt det.
  • De som hjälper oss med olika datorsystem. Det kan vara till exempel bolag som hjälper oss att spara din information digitalt och inte på papper.
  • Andra bolag som vi ansvarar för och samarbetar med.
  • Personer som står dig nära såsom din familj, dina föräldrar/vårdnadshavare, din kontaktperson, eller andra personer som har ansvar över dig och tar hand om dig.
 2. Sverige samarbetar tillsammans med många andra länder i Europa. Några av dessa samarbeten kallas för EU och EES.

  Vi vill alltid försöka se till att din personliga information bara används inom EU och EES. Det är för att vi vill skydda informationen så mycket som möjligt. EU och EES har ett extra starkt skydd av din information jämfört med många andra länder i världen.

  Ibland kan det vara så att vi ändå måste flytta informationen till ett land utanför EU och EES. Det kan vara till exempel om vi har problem med våra system och därför behöver spara informationen någon annanstans under tiden som vi löser problemet. Ibland tar vi hjälp med våra datorer av företag i ett land utanför EU och EES. När det händer så får de bara se den information som de absolut behöver för att kunna göra sitt jobb.

  Oavsett i vilket land din information används så följer vi lagar och regler. När din information används utanför EU och EES så ser vi till att den skyddas ordentligt. Det kan vara genom att vi tar hand om informationen på ett sätt som EU-länderna har kommit överens om är bra. Det kan också vara genom att vi har ett speciellt avtal (ett dokument där man kommer överens om saker) om skydd av din information.

  Om du vill veta mer om vad vi gör för att skydda din information kan du kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Kontaktuppgifter till oss på Humana

Du kan kontakta oss genom att till exempel skicka ett brev, ringa oss eller skicka e-post. Be gärna någon om hjälp med detta om du behöver.

Adress:

Humana
Personuppgiftsansvarig
Warfvinges väg 39, 7tr
112 51 Stockholm

Växel:

08-599 299 00

Fax:

08-599 299 99

E-post:

För allmän information om oss: info@humana.se
För frågor om GDPR: dataskyddsombud@humana.se


Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2022-09-01