Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

För dig som vi tar hand om

Här finns information till dig som får hjälp av oss med vård eller omsorg.

Detta gäller både medan vi ger hjälpen och efteråt. Det gäller till exempel dig som bor på något av våra boenden eller hem, får vård eller personlig assistans, eller när du träffar våra psykologer eller sjuksköterskor.

Vi får din personliga information från olika ställen och personer. Informationen kan komma från:

 • dig själv,
 • din familj, din kontaktperson, eller andra personer som har ansvar över dig och tar hand om dig,
 • de som ger dig vård,
 • kommunen och andra som bestämmer,
 • din dagliga verksamhet, skola, fritidsaktivitet

 

Varför använder vi information om dig?

Vilken information använder vi?

Vad är det som gör att vi får använda din information?

Hur länge sparar vi information om dig?

För att kunna ge dig vård och hjälpa dig i din vardag.
 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt boende
 • Personnummer
 • Information om hur du mår och din hälsa
 • Information om du har en funktionsnedsättning

Att informationen måste användas för att vi ska kunna göra det vi har kommit överens om att vi ska göra i ett avtal (ett dokument där man kommer överens om saker).

Att informationen måste användas för att vi ska kunna ge dig vård och hjälpa dig i din vardag.

Medan vi tar hand om dig och så länge som lagar och regler säger att vi måste det, oftast max tio år.
För att kunna följa lagar och regler som handlar om den vård och hjälp som vi ger dig. Det kan vara till exempel att vårdpersonal måste spara information om hur du mår i din journal.
 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt boende
 • Personnummer
 • Information om hur du mår och din hälsa
 • Information om du har en funktionsnedsättning
 • Hur du har det i din vardag
 • Hjälp som du har fått av oss

Att informationen måste användas för att vi ska kunna följa lagar och regler. Det kan vara till exempel att vi måste skriva ner viss information om dig.

Att vi måste ge information till myndigheter, kommuner och andra som bestämmer när de kollar att vi gör saker på rätt sätt.

Att informationen måste användas för att vi ska kunna ge dig vård och hjälpa dig i din vardag.

Så länge som lagar och regler säger att vi måste det.

Information om hur du mår som finns i din journal måste vi spara i minst tio år.

För att kunna få betalt för det jobb som vi gör och för att vi ska kunna göra vårt jobb (till exempel spara papper och datafiler där din information finns med).
 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-postadress
 • Betalningar

Att informationen måste användas för att vi ska kunna göra det vi har kommit överens om.

Att informationen måste användas för att vi ska kunna följa lagar och regler.

Så länge som avtalet gäller (ett dokument där man kommer överens om saker).

Så länge som lagar och regler säger att vi måste göra det. Information om betalningar måste vi spara i minst sju år.

För att kunna göra vårt jobb rätt och hålla koll på både vad vi gör och vad vi har gjort för dig.
 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt boende
 • Information om hur du mår och din hälsa
 • Information om du har en funktionsnedsättning
 • Hjälp som du har fått av oss
 • Vad du tycker om din vård och hur vi har hjälpt dig i din vardag
 • Hur du har det i din vardag
Att informationen måste användas för att vi ska kunna ge dig vård och hjälpa dig i din vardag. Det kan också finnas andra anledningar som hör ihop med att vi ger dig vård och hjälper dig i din vardag.

Så länge som lagar och regler säger att vi måste det.

Information om hur du mår som finns i din journal måste vi spara i minst tio år.

För att kunna prata med och skriva till din familj och andra som står dig nära och berätta om din vardag och vårt jobb.
 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt boende
 • Vad du har gjort för aktiviteter
 • Hur du har det i din vardag
Att det behövs för att hjälpa dig, din familj och andra som står dig nära. Det kan till exempel hjälpa dem att känna sig trygga med hur du har det och göra att ni kan prata om vad som hänt när ni träffas.

Så länge som vi tar hand om dig.

Viktigt att veta: Om du vill kan du säga till att du inte vill att vi berättar något om dig.

För att kunna följa vad lagen säger och vad myndigheter och domstolar har bestämt.
 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-postadress
 • Betalningar
Att informationen måste användas för att vi ska kunna följa lagar och regler

Så länge som lagar och regler säger att vi måste det.

Information om betalningar måste vi spara i minst sju år.