Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Parter och roller

Samtliga bolag i listan är personuppgiftsansvariga (”PUA”).
När det under ”Gemensamt PUA med” anges ”samtliga koncernbolag”, ”sina dotterbolag” eller liknande skrivs detta bara ut för ett av bolagen.

Företag

Organisations­nummer

Gemensamt PUA med:

Humana Holding AB (Holding)

556645-2206

Samtliga koncernbolag

Humana Assistans AB

556605-3996

Sina dotterbolag

Humana Omsorg AB

556749-0007

 

INOM - Innovativ Omsorg i Sverige AB (INOM)

556739-6725

Samtliga dotterbolag till INOM - Innovativ Omsorg i Norden AB

 


Dotterbolag till Humana Assistans AB

Företag

Organisationsnummer

Gemensamt PUA med:

R.I.K. assistans Aktiebolag

556765-6797

 

Enigheten Personligassistans AB

556717-5178

 

Assistans på Gotland AB

556763-8209

 

 

Dotterbolag till INOM - Innovativ Omsorg i Norden AB (INOM)

Företag

Organisations­nummer

Gemensamt PUA med:

Humana Familjeforum Sverige AB

556589-3764

 

Fabriken Förändringskonsulterna i Skaraborg AB

556650-8544

 

Humana Familjeforum konsult i Sverige AB

556687-4227

 

Familjestödsgruppen i Stockholm AB

556699-8182

 

Familjevårdskonsulenterna i Sverige AB

556733-7349

 

KBT Mälardalen AB

556718-7025

 

Humana Sociala tjänster Sverige AB

556658-1277

 

Balans Behandling AB

556979-4224

 

Balans Öppenvård AB

559051-4104

 

Balans Behandlingshem AB

556858-9567

 

Balans Familjehemsvård AB

559050-1317

 

Björkviks vårdhem AB

556257-3575

   

Björkvik-Ringsjöhemmet AB

556435-1889

 

Björntorps HVB-hem AB

556740-6219

 

JOWE AB

556644-6281

 

Neuropsyk i Bollnäs AB

556543-1516

 

Rengsjö Vårdcenter AB

556383-1857

 

K-rehab AB

556766-2720

 

Norrbärke Sjukhem AB

556564-9778

 

Nygårds Vård Gotland AB

556417-0511

 

Partnergruppen Svenska AB

556177-0362

 

Ramlösa Social Utveckling AB

556266-5520

 

Wikmansgården AB

556167-4275

 

Vintergatan AB

556635-7603

 

Fideli Omsorg AB

559067-7265

 

Villagatan LSS AB

559086-7361

 

Fuga Omsorg AB

556897-4371

 

Humana Ekeliden AB

556891-0508

 

Humana LSS Sverige AB

556754-3912

 

Adventum Vård AB

556330-3030

 

Adventum Specialpedagogik AB

556387-6753

 

Baggium Vård & Behandling AB

556747-5230

 

Balanshem AB

556733-8099

 

Vassbo Behandlingshem AB

556449-1602

 

Vidablick AB

556679-3179

 

Behandlingshemmet Källtorp AB

556668-5979

 

Cureum AB

556681-8661

 

Davidsbogård AB

556709-4296

 

Humlans HVB AB

556641-8165

 

HVB Lappetorp AB

556525-0247

 

Kilen Akut Behandlingshem AB

556620-9549

 

Lunna Gård AB

556586-2371

 

Oasen HVB & Skola AB

556420-9608

 

Oasen Ungdomscenter AB

556686-2313

 

Oasen Utbildningscenter AB

556650-1796

 

Off. Clinic AB

556625-9429

 

Orana Vård & Omsorg Holding AB

559012-0159

 

Orana AB

556353-3966

 

Orana Kristianstad AB

556714-8878

 

Platea AB

556697-9729

 

Rehabiliteringsbolaget i Mälardalen AB

556755-5049

 

Skellefteå Stöd och behandling AB

556861-3904

 

Tiangruppen AB

556378-5145

 

Tibble gård ungdomshem AB

556632-1757

 

Ungdomshemmet Hajstorp AB

556618-0369

 

J-son Företagspartner AB

556503-6067

 

J-son Pedagogikcentrum AB

556612-6479

 

J-son Resurscentrum AB

556949-2696

 

Utvecklingscentrum Harald & Gun-Britt Janson AB

556253-3512

 

Överenskommelse mellan gemensamt Personuppgiftsansvariga

 1. När Parter är gemensamt Personuppgiftsansvariga ska de tillhandahålla en gemensam kontaktpunkt för Registrerade via Humana Holding. Syftet är att Registrerade på ett effektivt sätt ska kunna tillvarata sina rättigheter enligt tillämplig Dataskyddsreglering.
  Parterna ansvarar för att informera Registrerade om hur de kan kontaktas via Humana Holding.

  Parterna är medvetna om att Registrerade har rätt att ta direkt kontakt med endera Parten och är överens om att samarbeta så att varje Registrerad får kontakt och kan utöva sina rättigheter.

 2. Varje Part ska samarbeta med den Part med vilken den är Gemensamt Personuppgiftsansvarig, med avseende på:

  1. Eventuell Begäran från Registrerad
  2. Eventuell annan kommunikation med en Registrerad eller med Tillsynsmyndigheten avseende Behandling av Personuppgifter:
  3. Bedömningar avseende efterlevnad av dataskyddsprinciper, rättslig grund m.m. enligt artikel 5 – 10 i Dataskyddsförordningen;
   d) Upprättande och kommunikation av information till Registrerade enligt artikel 12 – 14 i Dataskyddsförordningen
  4. Säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 i Dataskyddsförordningen; och
  5. Konsekvensbedömningar avseende dataskydd i enlighet med artikel 35 i Dataskyddsförordningen.
 3. I händelse av en Personuppgiftsincident ska den Part som upptäckt Personuppgiftsincidenten informera den andra Parten så snart som möjligt.

  Informationen ska innehålla

  1. En beskrivning av incidenten, inklusive, om det är möjligt, de kategorier av Personuppgifter och det ungefärliga antalet berörda Registrerade;
  2. Vem som kan kontaktas för att få mer information om Personuppgiftsincidenten
  3. De sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten; och
  4. De åtgärder som vidtagits för att åtgärda Personuppgiftsincidenten, inklusive åtgärder för att mildra dess potentiellt negativa effekter.

   

  Om och i den mån det inte är möjligt att tillhandahålla all denna information samtidigt ska den ursprungliga informationen innehålla de uppgifter som finns tillgängliga, och ytterligare information ska därefter så snart som möjligt tillhandahållas allt eftersom den blir tillgänglig.