Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Tillbaka till Om Humana

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt.

Google Analytics

Vi har följande

annonseringsfunktioner aktiverade för 

Google Analytics:

 • Remarketing med Google Analytics
 • Visningsrapportering för Googles Display-nätverk
 • Demografi- och intresserapporter i Google Analytics
 • Integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data via annonscookies och anonyma identifierare.

Besökarens IP-nummer samlas in vid besök på vår webbplats för statistiska ändamål men anonymiseras genom att de två sista siffrorna i IP-numret tas bort (exempel: 192.168.12.XX). Besökaren garanteras därmed anonymitet och inga personuppgifter samlas in vid besök. Uppgifterna skickas till Google anonymiserade och kan därmed även skickas till Google i USA.

För alla Google-produkter följer Humana den officiella annonseringspolicyn.

Remarketing annonsering

Remarketing-annonsering gör det möjligt för oss att skapa kampanjer som är mer intressanta för dig. Det är en teknik som gör att vi kan visa relevanta annonser för rätt person i våra kampanjer. Vi gör detta genom att analysera användarbeteende från data som är insamlade med våra cookies. Denna typ av information är anonym, vilket betyder att ingen personlig information sparas.

Remarketing annonsering innebär att:

 • Tredjepartsleverantörer, till exempel Google, visar våra annonser på andra webbplatser på internet
 • Tredjepartsleverantörer, till exempel Google, använder cookies för att visa annonser utifrån våra besökares tidigare besök på vår webbplats.

Samtycke

Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår och Googles användning av cookies på vår webbplats som den beskrivs i denna information. Om du samtycker till vårt användande av cookies får du tillgång till alla funktioner på vår webbplats som kräver användande av cookies.

Du kan förhindra att cookies lagras på flera sätt:

 • Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst. Det gör dock också att dina personliga inställningar försvinner
 • Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Instruktioner för att rensa cookies i din webbläsare finns bland annat på Googles hjälpsidor. Detta kan komma att påverka din upplevelse av webbplatsen negativt
 • Fler moderna webbläsare har också stöd för privat läge eller s.k. "inkognitoläge". Använder du detta så raderas dina cookies varje gång du stänger din webbläsare. Detta kan också komma att påverka din upplevelse av sajten negativt.

För mer information om cookies se www.pts.se/cookies

Obs! Personlig data sparas inte i cookies. Humana kan samköra personligt identifierande information med cookies för att bättre mäta aktivitet och engagemang på webbplatsen. Det får du som användare information om och möjlighet att godkänna i förväg. Du har alltid möjlighet att neka till att en sådan samkörning sker.

Tredje part

Vi delar aldrig personlig data med någon tredje part, utan ditt uttryckliga medgivande på förhand.

Vi kan dela icke-personlig data med tredje part, då detta främjar våra syften gällande kommunikation och marknadsföring. Till exempel kan vi använda cookies med visst beteende på vår sajt, för att rikta återkommande annonsering mot dessa (så kallat "retargeting"), eller mot andra cookies som delas av tredje part, vilka har ett liknande beteende på Internet (så kallat "tvillingar").

De partners som vi kan dela data med är annonsörer, eller tillhandahållare av annonseringsplattformar och tjänster (inklusive spårningstjänster), liksom övriga samarbetspartners, sponsorer, undersökningsbolag eller liknande.

Datasäkerhet

Humana anger riktlinjer för medarbetarnas användning av IT och data. Detta för att skydda all data kopplat till våra kunder och klienter som vi arbetar med.

Mål

Det är nödvändigt att vi alla skyddar Humanas data på ett bra sätt så ingen obehörig kommer åt känslig information, för att vi ska uppnå våra verksamhetsmål och för att kunder, uppdragsgivare, samarbetspartners, allmänhet och anställda ska känna förtroende för oss.

Därför arbetar vi aktivt med datasäkerhet så att all vår information:

 • är skyddad mot obehöriga (sekretess)
 • går att lita på (riktighet)
 • är tillgänglig när den behövs (tillgänglighet)
 • och går att säkerställa vem som har haft tillgång till eller gjort en förändring av informationen (spårbarhet).

Mått

Dessa mått används av Humana för att löpande följa upp och säkerställa datasäkerhet.

Interna revisioner av datasäkerhet och efterlevnad kopplat till gällande lagstiftning genom att Humana genomför stickprov i de system som innehåller denna typ av information. Avvikelser hanteras enligt gällande riktlinjer och målet är att avvikelser alltid skall vara få och Humana skall arbeta aktivt på att dessa ej är återkommande.

Roller och ansvar

Alla har ett ansvar för att säkerheten fungerar. Den som upptäcker brister i datasäkerheten måste uppmärksamma sin chef eller CIO på det. Alla medarbetare måste också rapportera händelser som kan göra att våra informationstillgångar utsätts för risker.

Verksamhetsansvariga/informationsägare ska planera, genomföra och återrapportera datasäkerhetsarbetet. Chefer på alla nivåer har ett ansvar att informera sina medarbetare om policyn för datasäkerhet och dess tillämpningar.

Följande roller är centrala för det strategiska och operativa data säkerhetsarbetet på Humana:

2.1 Koncernledning och verkställande direktör

Ytterst ansvarig för Humanas data/information och dess säkerhet och riktighet. Har till uppgift att följa upp efterlevnad i verksamheten, och eventuella incidenter med CIO.

2.2 CIO

Ansvarar strategiskt och operativt för datasäkerhetsarbetet, och utvecklar och samordnar datasäkerhetsarbetet. Varje år ska CIO se över och eventuellt revidera datasäkerhetspolicyn.

2.3 Informationsanvändare

Informationsanvändare är alla som hanterar information, oavsett i vilken form den finns, inom Humana, vilket inkluderar anställda så väl som icke anställda. Ansvarar för att ha kunskap om och följa policy, riktlinjer och rutiner för datasäkerhet inom Humana. Ansvarar också även för att information som hen själv skapar skyddas på det sätt som informationsägaren bestämt.

2.4 Informationsägare

All information ska ha en utsedd informationsägare. Om rollen inte har delegerats är det budget- och personalansvarig chef för den enhet som ansvarar för informationen som också är informationsägare. Ansvarar för att värdera informationen och därigenom ställa krav på dess skydd.

2.5 IT-enheten

IT ansvarar för drift och utveckling av Humanas IT-system och –funktioner, och för att IT-säkerheten motsvarar Humanas behov. IT-enheten ansvarar för förvaltning av Humanas gemensamma infrastrukturella IT-plattform, samt för stöd till verksamhetens ansvariga avseende IT-säkerhet.

Cookiedeklaration