Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Vad är ett dataskyddsombud?

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud (DSO. Engelska: data protection officer, förkortat DPO). Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.