Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

När vi mailar med våra chefer så använder vi alltid personnummer på de anställda, är det något vi får fortsätta med eller ska vi använda anställningsnummer i e-post fortsättningsvis?

Ett personnummer anses vara en extra skyddsvärd personuppgift men faller inte under kategorin känsliga personuppgifter. Om personnummer inte är nödvändigt är det bättre att använda anställningsnummer. Överväg om det verkligen är relevant i samtliga fall att personnummer är med i e-posten ni skickar. Det är viktigt att alltid försöka minimera uppgifterna och endast använda uppgifter som är nödvändiga för ändamålet. Ni får skicka personnummer i e-posten som rör anställda men överväg att använda anställningsnummer istället och gör det endast om det är motiverat.