Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Hur förhåller sig SoL PUL till GDPR?

Lagen kompletterar GDPR, den tar inte över GDPR, och ger lagstöd för behandling av bland annat känsliga personuppgifter. Vid en kollision mellan GDPR och nationell reglering har GDPR företräde. En utredning har säkerställt att bland annat SoLPUL är ”kompatibel” med GDPR.