Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

När kan man använda Intresseavvägning som rättslig grund?

Det är också möjligt att hantera personuppgifter efter en så kallad intresseavvägning om företaget kan visa att dess intresse av att hantera uppgifterna väger tyngre än den enskildes rätt till privatliv. Företag kan i många fall använda intresseavvägning som grund för att hantera personuppgifter som används vid marknadsföring och direktreklam.
OBS! Man får inte skicka direktreklam till någon som sagt nej till det. Exempel på intresseavvägning är E-post hantering, register med potentiella kunder, uppgifter om kontaktpersoner på företag och myndigheter man har en kund/myndighetsrelation med, information om chefer på hemsidan.