Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Vad ska vi göra vid personuppgiftsincidenter?

Dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser om vad vi som organisation måste göra om vi blir utsatta för dataintrång eller på något annat sätt förlorar kontrollen över de uppgifter vi behandlar. Vi ska då dokumentera alla sådana händelser. När det inte är osannolikt att incidenten medför risker för enskildas fri- och rättigheter ska vi anmäla händelsen till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.

Anmälan görs av Dataskyddsombudet på Datainspektionens hemsida.