Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Vilka uppgifter ska ingå i personuppgiftsregistret?

Hos en personuppgiftsansvarig ska registret innehålla följande uppgifter:

  • Namn och kontaktuppgifter på den personuppgiftsansvarige, den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet.
  • Ändamålen med behandlingen.
  • En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter.
  • De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
  • I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation.
  • Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter.
  • Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.