1. Start
  2. Om Humana
  3. Hållbarhet för individen och samhället

Hållbarhet för individen och samhället

Humanas vision och övergripande målsättning handlar om hållbarhet på individ- och samhällsnivå. Hållbarhet är därför en integrerad del av vår strategi som styr verksamheten mot vår vision om allas rätt till ett bra liv.

Solros

Hållbarhet för kunderna, klienterna och samhället

På Humana utvecklar vi våra tjänster efter människors behov och samhällets uttalade målsättning för vård och omsorg. Vi drivs av viljan att ge våra klienter ökad livskvalitet och en bra vardag med målet att kunna leva ett liv som alla andra.

Hero

Hög kvalitet i omsorgen

Vår drivkraft är att förbättra livskvaliteten för våra kunder och klienter och skapa en positiv vardag.

Kvinna sitter vid ett bord och skriver i sin bok

Evidensbaserade metoder

Vi strävar efter att varje individ får den mest lämpade insatsen baserad på bästa tillgängliga kunskap och professionell expertis.

Hållbarhet för medarbetarna

Humana vill vara förstahandsvalet för alla som arbetar inom omsorg. Därför prioriterar vi god arbetsmiljö, bra ledarskap och utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Värdegrundsarbete genomsyrar verksamheten och Humana främjar en inkluderande arbetsmiljö, präglad av jämställdhet och mångfald.

man i rullstull fikar med en kvinna utomhus

Meningsfullt jobb

Vi är hängivna uppgiften att ge så många människor som möjligt ett bra liv. Det är en stor uppgift som gör jobbet på Humana meningsfullt varje dag.

Kvinna och barn sitter vid bord, de skrattar och håller varandras händer

Levande värdegrund

På Humana präglar värdegrunden allt från anställningsprocesser och utbildningar till synen på delaktighet på arbetsplatsen.

A woman sitting at a table with a laptop and smiling at the camera

Kompetensutveckling

Vi erbjuder våra medarbetare kvalitetssäkrad kompetensutveckling inom exempelvis arbetsmiljö, bemötande, kvalitet, ledarskap och lagstiftning.

Humana stödjer aktivt de globala målen

Hållbarhetsarbetet på Humana grundas på de globala målen, som antagits av FN med syfte att ge en gemensam ram för att adressera de mest akuta utmaningarna som mänskligheten står inför, såsom fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Genom att vi engagerar oss aktivt i sex av dem bidrar vi till en mer rättvis, hållbar och fredlig värld.

Example image