""

En hållbar strategi

Humana bidrar med kvalitativ och kostnadseffektiv omsorg till den nordiska välfärden. Vi styr verksamheten utifrån en hållbar strategi som fokuserar på kvalitet, attraktivitet som arbetsgivare, lönsam tillväxt och samhällsansvar. Strategin vilar på en stark värdegrund.

Kvalitativ verksamhet

Individens förutsättningar och behov är alltid utgångspunkten för Humanas omsorg. Vi arbetar evidensbaserat och omsorgen utförs av kunniga och dedikerade medarbetare. Genom välfärds­teknik och utveckling av behandlingsmetoder höjer vi kvaliteten för våra kunder och klienter. Egna och externa undersökningar visar att vi lyckas.

Attraktiv arbetsgivare

För att kunna leverera hög kvalitet till kunder och klienter krävs kunniga och dedikerade medarbetare. För att locka till sig de bästa medarbetarna är attraktiviteten som arbetsgivare avgörande. Humana vill vara förstahandsvalet för alla som arbetar med omsorg och strävar efter att erbjuda alla medarbetare god arbetsmiljö, bra ledarskap och spännande utvecklingsmöjligheter.

Lönsam tillväxt

När Humana växer blir fler människor hjälpta till ett bra liv. Bolaget har tydliga finansiella mål och tillväxten förutsätter bibe­hållen hög kvalitet i omsorgstjänsterna och lönsamhet. Den orga­niska tillväxten baseras på samhällets ökande omsorgsbehov i kombination med en efterfrågan på utförare som garanterar hög kvalitet. Bolaget utvärderar därutöver möjligheter till förvärv.

Ansvarstagande samhällsaktör

Humanas kärnverksamhet tillför viktiga värden både på individ-­ och samhällsnivå. Vårt samhällsansvar innebär också att vi inspirerar och driver utvecklingen mot ökad kvalitet i hela omsorgen, agerar motor för mångfald och inkludering, bidrar till sund samhällsekonomi och arbetar för minskad miljö­ och klimatpåverkan.

Värdegrund och företagskultur

Humanas värdegrund utgör basen för våra fyra strategiska målområden och är en av koncernens viktigaste tillgångar. Ledorden är engagemang, glädje och ansvar. Humanas verksamhet är starkt reglerad men bestämmelser löser inte allt. Därför är det viktigt att medarbetarna kan ta ansvar och fatta beslut utifrån egen kompetens och en bra värdegrund. Värdegrunden präglar allt från anställningsprocesser och utbildningar till synen på delaktighet på arbetsplatsen. Ytterst är det medarbetarnas engagemang, glädje och ansvarskänsla som gör Humana till en ledande omsorgsaktör.

Läs om vår kvalitativa verksamhet på humanagroup.se Länk till annan webbplats.