Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Alla barn ska ha rätt till ett bra liv. Denna rättighet är mer aktuell nu än på mycket länge. Barnets bästa hamnar dessvärre i skymundan i många av de debatter som förs kring olika samhällsutmaningar. Ofta kommer istället olika myndigheters eller andra samhällsinstansers behov, förutsättningar och brister i förgrunden.

Dagens Samhälle uppmärksammar resultatet av 2018 års Barnbarometer i en redaktionell artikel i dagens (190319) utgåva.

Dagens Samhälle och Barnbarometern

Dagens Samhälle uppmärksammar resultatet av 2018 års Barnbarometer i en redaktionell artikel i dagens (190319) utgåva. Du kan även läsa vår debattartikel på dagenssamhalle.se.

Till dagenssamhalle.se

Barnbarometern är en årlig undersökning som granskar svenska kommuners arbete med barn i utsatta situationer. Vi som dagligen möter och arbetar med barn i utsatta situationer ser att samhället inte alltid förmår att leva upp till de krav som dessa barn har rätt att ställa. Ur den kunskapen föddes Barnbarometern med syftet att bidra till att skapa debatt kring hur vårt samhälle idag bemöter dessa barn och vilka förutsättningar landets kommuner har att sätta barnens behov i centrum.

Undersökningen genomfördes första gången 2013 och tas fram av Humana med expertstöd från, eller i samarbete med, andra organisationer som också verkar för att barn i utsatta situationer ska få den hjälp och det stöd de har rätt till.

Till grund för Barnbarometern ligger en enkät som skickas till landets 290 kommuner.