Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Årets barometer visar upp ganska små skillnader gentemot tidigare år, inklusive när det gäller den viktiga frågan om kommunernas personalomsättning. Från ett bottenläge i personalsituationen för några år sedan har det sakta blivit något bättre på detta område, liksom på flera andra. Slutsatsen blir att det sakta rör sig åt rätt håll i kommunerna, men det går för långsamt.

Det vi väljer att lyfta fram i årets rapport är att det är ganska stor skillnad mellan kommunerna – på ett sätt som vi inte kan förklara enbart med resurser, politiskt styre, storstad eller glesbygd eller andra strukturella faktorer. I stället tycks det som om kommunerna kan göra skillnad genom best practices, att lära av varandra. Vi lyfter fram sådana exempel, när det gäller kommuner som står för goda idéer, och när det gäller samverkan mellan kommunal och regional nivå.

Det är dessutom ett bra tillfälle att uppmärksamma detta. Kommunerna är sig lika, men bland regionerna har det varit stora förändringar det senaste decenniet. Men sedan den 1 januari 2019 är Sveriges regionala indelning mer enhetlig än på länge, i och med att det som tidigare var 24 landsting nu är 21 regioner. Under en mellanperiod har det rått olika regler på olika håll i landet – det har funnits renodlade landsting enligt den gamla modellen, det har funnits regioner, det har funnits mellanformer. Dessutom har frågan om sammanslagning av regioner och flyttade gränser varit under het diskussion, något som tagit både politikernas kraft och experternas utredningsresurser. Vi hoppas nu på en bättre arbetsro, och därmed större möjligheter att se över samarbetsformer mellan regionerna och kommunerna. Ett exempel: fråga 7 i Barnbarometern, om rutiner för hälsoundersökningar, visar att sådana kommuner och regioner som har smarta samarbetsformer på plats, också i betydligt högre grad gör sådana hälsoundersökningar.

Humana har cirka 2 500 medarbetare inom området individ- och familjeomsorg. Våra medarbetare, allt från behandlingsassistenter till psykologer, och de cirka 1 500 barn och unga som årligen kommer i kontakt med Humanas verksamhet, möter de direkta konsekvenserna av brister i samhällets åtaganden.

Rädda Barnen vill förändra livsförhållandena för barn i en värld styrd av vuxna. Rädda Barnen är en folkrörelse som stöds av närmare 179 000 medlemmar och givare, med ca 350 anställda i Sverige varav ett 100-tal tjänster finns på regionala kontor runtom i landet, och ett 30-tal tjänster är internationellt placerade. Medarbetarna omfattar allt från kommunikatörer till psykologer och experter på barnets rättigheter. Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som stöder barn i utsatta situationer och kämpar för en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet.

Ola Mattsson
chef Rädda Barnens Sverigeprogram

Claus Forum
affärsområdeschef Humana Individ och Familj