Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

50 % av de svarande kommunerna hade gjort det. Många nämner SKL:s utbildningsmaterial som exempel. Ett fåtal kommuner, däribland Haninge, anger svenska Unicefs pilotprojekt ”Barnrättskommun”.

DiagramEtt större antal av de svarande kommunerna nämner att de använt Barnombudsmannens kunskapslyft som underlag till utbildningsinsatser. Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra ett kunskapslyft om barnkonventionen riktat mot statliga myndigheter, landsting och kommuner för att öka kunskapen om barnets rättigheter. Bland annat kan kommuner delta i gemensamma webinarier för att öka kunskapen om barnkonventionen, vilket vi i årets enkät ser att flertalet av de svarande kommunerna tagit fasta på. 

Initiativ som detta är något som bör uppmuntras då de snabbar på arbetet för kommuner att komma igång med konkret arbete kring en fråga. Att samla en grupp av kommuner som i det här projektet är även något som ökar kunskapsutbytet kommunerna emellan.