Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Hälften av landets kommuner har sökt extern kunskap om Barnkonventionen

En ny fråga för i år var om kommunerna har tagit del av extern utbildningsinsats för att klara de åtaganden det innebär att införliva barnkonventionen. 50% av de svarande kommunerna hade gjort det. Många nämner SKL:s utbildningsmaterial som exempel. Ett fåtal kommuner, däribland Haninge, anger svenska Unicefs pilotprojekt ”Barnrättskommun”.

DiagramEtt större antal av de svarande kommunerna nämner att de använt Barnombudsmannens kunskapslyft som underlag till utbildningsinsatser. Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra ett kunskapslyft om barnkonventionen riktat mot statliga myndigheter, landsting och kommuner för att öka kunskapen om barnets rättigheter. Bland annat kan kommuner delta i gemensamma webinarier för att öka kunskapen om barnkonventionen, vilket vi i årets enkät ser att flertalet av de svarande kommunerna tagit fasta på. 

Initiativ som detta är något som bör uppmuntras då de snabbar på arbetet för kommuner att komma igång med konkret arbete kring en fråga. Att samla en grupp av kommuner som i det här projektet är även något som ökar kunskapsutbytet kommunerna emellan.