Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

4) Barnkonventionen

Precis som förra året vill vi fortsätta lyfta fram barnets rättigheter, och i sammanhanget peka på två av frågorna i enkäten. Det handlar till att börja med om förberedelser och utbildningsinsatser knutna till Barnkonventionen och behovet av en kompetenshöjning i kommunerna. Det handlar också om barnets rätt till en god hälsa, och frågan om hälsoundersökningar inför sociala insatser. På båda dessa punkter går det åt rätt håll, men för långsamt.