Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

2) Öka samordning och samverkan

Här finns det både positiva och negativa förtecken. Det positiva är den kraft som frigörs när regional nivå och kommunal nivå förmår samverka – vilket visas bl.a. av svaren på vår fråga om hälsoundersökningarna. Men det finns även problem som skapas, när samordning inte fungerar. Ett exempel: precis som förra året kan vi konstatera att det är oroväckande många kommuner som uppger att barnutredningar ofta tar längre tid än de lagstadgade fyra månaderna att genomföra. Förutom resursbrist, är förklaringen ofta problem med samverkan med andra samhällsinstanser såsom polis, skola, BUP eller andra som behöver inkomma med yttranden i utredningar – något som återkommer inom flera områden.

Ytterst är det kommunens ansvar att initiera ett arbete för att säkerställa att utredningar kan genomföras på utsatt tid. Ofta är det en fråga om rätt resurser och att hitta rätt personal. Men vi tror även att det kan spela in här, att regionerna får lite mer arbetsro efter ett decennium av stora organisatoriska förändringar.