Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Stor utmaning för små kommuner att få tillgång till insatser

Resultaten har inte förändrats i någon större utsträckning mellan 2017 och 2018. De flesta kommuner gör självskattningen om en 3:a eller en 4:a. Förändringarna är så pass små att det är vanskligt att försöka dra slutsatser med tanke på underlaget.

Diagram

I kommentarerna kan man läsa ut att särskilt de små kommunerna har stora utmaningar. Framför allt i att hitta familjehem och att fylla behovet av kompetens på alla områden.

Man kan även på denna fråga läsa ut samverkan mellan andra instanser såsom BUP och även skolorna som ett problem. Det skulle behövas system och rutiner för hur samverkan ska gå till mellan olika instanser men det är resurskrävande vilket blir en utmaning framför allt för de mindre kommunerna.