Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Diagram

I kommentarerna kan man läsa ut att särskilt de små kommunerna har stora utmaningar. Framför allt i att hitta familjehem och att fylla behovet av kompetens på alla områden.

Man kan även på denna fråga läsa ut samverkan mellan andra instanser såsom BUP och även skolorna som ett problem. Det skulle behövas system och rutiner för hur samverkan ska gå till mellan olika instanser men det är resurskrävande vilket blir en utmaning framför allt för de mindre kommunerna.