Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

A man lying on a bed

Det vi tydligast ser i årets Barnbarometer är en brist hos socialtjänsten att systematiskt lyssna in barnen och att hålla utredningstiderna. Däremot ser vi också en gradvis förbättring i kommunernas personalomsättning och i deras arbete med utsatta barn. Det finns framsteg som förtjänar att lyftas fram – men det är inte tillräckligt.

Vi som dagligen möter och arbetar med barn i utsatta situationer ser hur samhället inte förmår att leva upp till de krav som dessa barn har rätt att ställa på landets myndigheter och kommuner. För femte året i rad har Humana granskat hur kommunernas socialtjänster arbetar med barn i utsatta situationer. I år sker detta i samarbete med Rädda Barnen.

Humana har cirka 2 000 medarbetare inom området individ- och familjeomsorg. Våra medarbetare, allt från behandlingsassistenter till psykologer och de cirka 1 500 barn och unga som årligen kommer i kontakt med Humanas verksamhet, möter de direkta konsekvenserna av brister i samhällets åtaganden.

Rädda Barnen vill förändra livsförhållandena för barn i en värld styrd av vuxna. Rädda Barnen är en folkrörelse som stöds av närmare 179 000 medlemmar och givare, med ca 350 anställda i Sverige varav ett 100-tal tjänster finns på regionala kontor runtom i landet, och ett 30-tal tjänster är internationellt placerade. Medarbetarna omfattar allt från kommunikatörer till psykologer och experter på barnets rättigheter. Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som stöder barn i utsatta situationer och kämpar för en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet.

Kommunerna är frontlinjen i samhällets arbete med utsatta barn. Det är där kunskapen finns och där arbetet med barn har störst inverkan. Utvecklingen går åt rätt håll, men den går för långsamt. Glöm inte att lyssna på barnen – både för att det är en rättighet och för att det är rätt sak att göra!

Claus Forum, affärsområdeschef för Individ & Familj, Humana
Ola Mattsson, chef Sverigeprogrammet, Rädda Barnen