Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Ett diagram

De kommuner som har svarat på denna fråga är alltså bara de som har angett att de har haft minst en försenad utredning som svar på föregående fråga. När dessa ombes uppge hur stor andel av utredningarna som tar för lång tid är bilden ganska blandad. Även om varje försenad utredning är ett misslyckande, så har många kommuner ändå en låg frekvens av sådana utredningar. Var femte kommun i denna grupp (19,7 procent) tycks ha systematiska problem och anger att en av fem barnutredningar, eller fler, tar längre än fyra månader att slutföra.

Andelen vars utredningar i hälften av fallen, eller fler, har tagit längre än fyra månader att slutföra är nu återställd till samma nivå som 2015 efter en alarmerande höjning 2016. Vidare visar resultaten att andelen utredningar som har passerat fyramånadersgränsen i förhållande till det totala antalet utredningar rör sig mot lägre procentandelar.