Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Hög arbetsbelastning främsta skälet till fördröjda barnutredningar

När vi frågar kommunerna om anledningarna till att utredningar som rör barn och unga har tagit mer än fyra månader att slutföra är hög arbetsbelastning den vanligaste orsaken för andra året i rad.

Ett diagram

Tidigare år var väntetid för att få underlag från andra aktörer det vanligaste skälet som uppgavs, och detta är även i år bland de främsta anledningarna. Det kan handla om underlag som begärs från polis, skola, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller andra instanser.

Ett flertal kommuner som har valt ”Annan anledning” anger att de långa utredningarna beror på alltför hög personalomsättning och svårigheter med rekrytering av erfarna socialsekreterare och handläggare med rätt kompetens.