Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Ett diagram

Tidigare år var väntetid för att få underlag från andra aktörer det vanligaste skälet som uppgavs, och detta är även i år bland de främsta anledningarna. Det kan handla om underlag som begärs från polis, skola, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller andra instanser.

Ett flertal kommuner som har valt ”Annan anledning” anger att de långa utredningarna beror på alltför hög personalomsättning och svårigheter med rekrytering av erfarna socialsekreterare och handläggare med rätt kompetens.