Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

1) Lyssna på barnen!

En tredjedel av kommunernas socialtjänster uppger att de arbetar systematiskt med att utvärdera barnens egna upplevelser av insatser.

Det finns flera olika arbetsmodeller och metoder för att på ett systematiskt sätt låta barnen själva komma till tals. I uppföljning och utvärdering. Resterande kommuner, alltså de som inte ännu arbetar med att utvärdera barnens egna upplevelser på ett systematiskt sätt. Har därmed gott om förebildskommuner att studera och låta sig inspireras av.

Det är nödvändigt att systematiskt utvärdera arbetet med barn. För att säkra att barnens rätt att bli hörda och deras behov blir tillgodosedda. Detta skapar i sin tur bättre vård och omsorg. Men stärker även barnens röst i frågor som rör deras hälsa och välmående. Barn måste också kunna påverka hur de bemöts av socialtjänsten och samhället. Vi måste lyssna på barnen!