Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

3) Öka samverkan och resurser för att korta utredningstider

Det är oroväckande många kommuner som uppger att barnutredningar ofta tar längre tid än de lagstadgade fyra månaderna att genomföra. Främsta orsaken i 2017 års Barnbarometer uppges vara hög personalomsättning och långa interna inlärningsprocesser. Det finns således uppenbara behov av resursförstärkningar i flera kommuner för att klara de lagstiftade kraven gällande utredningstider.

En ytterligare betydande faktor är fortsatt bristande samverkan med andra samhällsinstanser. Så som polis, skola, BUP eller andra som behöver inkomma med yttranden i utredningar – något som återkommer inom flera områden. 

Ytterst är det kommunens ansvar att initiera ett arbete för att säkerställa att utredningar kan genomföras på utsatt tid. Ofta är det en fråga om rätt resurser och att hitta rätt personal.