Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

4) Fortsätt att kraftsamla för ensamkommande

I en tredjedel av de granskade kommunerna har handläggarna inom socialtjänsten. Som arbetar med ensamkommande barn ingen fördjupad utbildning på området.

Socionomutbildningen och andra utbildningar har traditionellt inte i särskilt stor utsträckning fokuserat på arbete med ensamkommande barn. Kommunerna behöver alltså inventera behov av och erbjuda kompetensutveckling. Som är av god kvalitet och anpassad för arbetsrollen på detta område.