Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Fler handläggare har fått fördjupad utbildning om ensamkommande

Att arbeta med ensamkommande barn är komplext och krävande. Den arbetsmetodik och de kunskaper som handläggare sedan tidigare är bekanta med. Är inte alltid uppdaterade utifrån den under senare år snabbt förändrade situation i Sverige. Vad gäller mottagande av ensamkommande.

Ett diagram

I år visar resultaten en fördubbling av antalet kommuner. Vars alla handläggare har deltagit i en fördjupande utbildning om ensakommande barn. En siffra som motsvarar 31 procent. Sammantaget finns det tio procent fler kommuner som har minst en handläggare med någon sorts fördjupande utbildning på området. Vi har i den här undersökningen inte tagit ställning till kvaliteten i utbildningarna.

Det är viktigt, både för barnets bästa och för en god arbetsmiljö. Att socialsekreterare och andra som möter ensamkommande barn erbjuds möjlighet till fortbildning. Samt kompetensutveckling, som är av god kvalitet och anpassad till arbetsrollen, på området.