Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Ett diagram

I år visar resultaten en fördubbling av antalet kommuner. Vars alla handläggare har deltagit i en fördjupande utbildning om ensakommande barn. En siffra som motsvarar 31 procent. Sammantaget finns det tio procent fler kommuner som har minst en handläggare med någon sorts fördjupande utbildning på området. Vi har i den här undersökningen inte tagit ställning till kvaliteten i utbildningarna.

Det är viktigt, både för barnets bästa och för en god arbetsmiljö. Att socialsekreterare och andra som möter ensamkommande barn erbjuds möjlighet till fortbildning. Samt kompetensutveckling, som är av god kvalitet och anpassad till arbetsrollen, på området.