Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Ett diagram

När utredningar tvingas ta längre tid. Går det ut över barnet som ofta befinner sig i en ansträngd situation under utredningen. Barnet kan vara i behov av åtgärder som kan sättas in först efter att en barnutredning genomförts.

Även om lagen medger att undantag kan beviljas av kommunens socialnämnd vid särskilda skäl. Så noterar vi att fler än fyra av tio granskade kommuner uppger. Att fyramånadersgränsen har passerats vid fler än tio tillfällen under en tvåårsperiod.