Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Alltjämt många barnutredningar som drar ut på tiden

Socialtjänstlagen anger att en utredning som berör barn ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader, se 11 kapitlet 2 § 3 stycket SoL.

Ett diagram

När utredningar tvingas ta längre tid. Går det ut över barnet som ofta befinner sig i en ansträngd situation under utredningen. Barnet kan vara i behov av åtgärder som kan sättas in först efter att en barnutredning genomförts.

Även om lagen medger att undantag kan beviljas av kommunens socialnämnd vid särskilda skäl. Så noterar vi att fler än fyra av tio granskade kommuner uppger. Att fyramånadersgränsen har passerats vid fler än tio tillfällen under en tvåårsperiod.