Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Information om IVO och Humana Assistans - fortsatt inhibition

Den 31 januari fick vi besked om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hade beslutat återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans, ett beslut som vi skyndsamt överklagade till förvaltningsrätten. Den 7 februari beviljades vi inhibition av IVO:s beslut, vilket innebär att Humana Assistans verksamhet får fortsätta som tidigare tills sakfrågan prövats av domstol. Förvaltningsrätten har kallat till muntlig förhandling 25-26 maj.

Här sammanfattar vi det senaste som hänt i processen gällande Humana Assistans rättsliga process gällande tillstånd att utföra personlig assistans. Längst ned på sidan hittar du länkar till egna och andras publiceringar. 

Detta har hänt

  1. IVO beslutade den 31 januari att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst. Humana Assistans skulle enligt beslutet ha avvecklat verksamheten senast den 10 februari 2023.

  2. Humana Assistans beviljades den 7 februari inhibition, det vill säga att beslutet om att upphäva Humana Assistans tillstånd inte gäller fram tills det att frågan prövats av domstol. Fram tills dess kommer Humana Assistans att utöva personlig assistans som vanligt. 

  3. Den 7 februari meddelade Försäkringskassan att utbetalningar av assistansersättningen kommer att gå direkt till kund, och inte som tidigare till anordnaren, Humana Assistans AB. Här kan du läsa mer om hur detta hanteras.

  4. Den 14 februari överklagade IVO förvaltningsrättens beslut att bevilja Humana Assistans inhibition av beslutet att dra in Humanas tillstånd att bedriva personlig assistans. I väntan på kammarrättens beslut fortsätter verksamheten som vanligt.

  5. Den 17 februari meddelade kammarrätten att de inte beviljar prövningstillstånd vilket innebär att Humana Assistans kan driva verksamheten vidare tills beslut har fattats i förvaltningsrätten. IVO har inte överklagat kammarrättens beslut att inte ge prövningstillstånd.

  6. Den 25 april kom besked att muntlig förhandling sker 25-26 maj. Oavsett om Humana eller IVO vinner i förvaltningsdomstolen så lär domen överklagas vilket gör det troligt att rättsprocessen drar ut på tiden. 

Humanas övriga affärsområden (Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg och verksamheter i Norge och Finland) omfattas inte av beslutet. 

Nyheter på Humanas webbplats

2023-05-24: "Domen kan ha stor påverkan på hela assistansreformen"

2023-05-10: "Till sist kommer vi stå som vinnare"

2023-04-25: Assistansens tillstånd: muntlig förhandling blir 25-26 maj 

2023-02-17: Goda nyheter – kammarrätten beviljar inte IVO prövningstillstånd

2023-02-14: IVO har överklagat förvaltningsrättens beslut att bevilja inhibition

2023-02-07: Försäkringskassan kommer utbetala assistansersättning direkt till kund

2023-02-07: Humana Assistans beviljas inhibition – verksamheten fortgår som vanligt

2023-02-02: Humana har överklagat och begärt inhibition av IVO:s beslut 

2023-02-01: Humana kommenterar indraget tillstånd att bedriva personlig assistans

2023-01-31: Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans har återkallats. 

Pressmeddelanden

2023-04-25: Förvaltningsrätten kallar till muntlig förhandling den 25-26 maj 2023 i målet mellan Humana Assistans och IVO gällande tillstånd att bedriva verksamhet

2023-02-17: Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd för IVO:s överklagande av förvaltningsrättens inhibitionsbeslut

2023-02-14: IVO har överklagat förvaltningsrättens beslut att meddela inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd

2023-02-07: Förvaltningsrätten har beviljat inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans

2023-02-01: Humana Assistans AB har överklagat och begärt inhibition av IVO:s beslut att återkalla bolagets tillstånd

2023-01-31 Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans har återkallat

Föreläsning (från Humana)

Ingen rök utan eld, eller? Fakta bakom IVO:s beslut och vår syn på saken.
Josefin Mikaelsson om hur rättsprocessen fungerar.

Presskonferenser (inspelade)

2023-02-07 Presskonferens med anledning av att förvaltningsrätten inhiberat IVO:s beslut om återkallat tillstånd

2023-01-31: Presskonferens med anledning av att IVO återkallat Humana Assistans AB:s tillstånd

 

Dokument

2023-04-04: Humanas yttrande till Förvaltningsrätten

2023-02-14: IVO:s överklagan av inhibition

2023-02-07: Förvaltningsrättens beslut om inhibition

2023-02-03: Komplettering till överklagan med Humanas bemötande av återkraven från Försäkringskassan

2023-02-03: Bilaga till komplettering till överklagan med Humanas bemötande av återkraven från Försäkringskassan 

2023-02-01: Humana Assistans AB:s överklagande och anmälan om inhibition

 

Externa publiceringar

HejaOlika.se: Striden om Humanas tillstånd att bedriva assistans – vad har hänt?

Vårdföretagarna: Förvaltningsrätten beviljar Humana Assistans inhibition – allt annat hade varit orimligt

HejaOlika.se: IVO avfärdar risker för 2100 enskilda som måste byta assistansanordnare

DN Debatt: Försäkringskassans agerande är ett haveri

HejaOlika.se: Ingen har lyssnat på nödrop om bristande dialog och rättsosäkerhet

HejaOlika.se: Förbudet för Humana är oerhört allvarligt för assistansreformen

Arbetsgivarföreningen Fremia: Stor oro i assistansvärlden efter IVO-beslut om indraget tillstånd

Vårdföretagarna: Kommentar med anledning av IVO:s beslut om återkallande av tillstånd för Humana Assistans

Sidans innehåll

Sidans innehåll

Stäng innehållsförteckning