Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana får tillståndet tillbaka efter vinst i förvaltningsrätten

Den 21 juni meddelade förvaltningsrätten att de upphäver IVO:s beslut att dra in Humanas tillstånd att bedriva personlig assistans. En viktig seger för Humana, men också för hela assistansreformen. Den 6 juli meddelar IVO att de inte överklagar, därmed står domen fast.

Förvaltningsrätten har granskat alla avvikelser som IVO hänvisar till och har kommit fram till att de ligger långt tillbaka i tiden, inte har utretts tillräckligt och att det funnits rimliga förklaringar och tolkningar till flera av avvikelserna. De menar att det inte alls är klarlagt att Humana eller Humanas ledning inte uppfyller kraven på lämplighet. Ett oerhört glädjande beslut och ett kvitto på det fantastiska arbete våra medarbetare gör varje dag. Vi har en verksamhet att vara stolta över!

Domslutet är viktigt för hela LSS-reformen. IVO och Försäkringskassan tolkar lagen på ett sätt som innebär att personer med funktionsnedsättning kan nekas den personliga assistans de har rätt till enligt lag. Man försöker standardisera personlig assistans, vilket inte går, och dessutom strider det mot själva grundtanken bakom LSS-reformen. Den 6 juli meddelade IVO att de inte överklagar domen.

Här sammanfattar vi det som hänt i den rättsliga processen gällande Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. Längre ned på sidan finns listor med länkar till Humanas och andras publiceringar i ärendet. Under rubriken "Dokument" återfinns domen från förvaltningsrätten. 

Detta har hänt

  1. IVO beslutade den 31 januari att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst. Humana Assistans skulle enligt beslutet ha avvecklat verksamheten senast den 10 februari 2023.

  2. Humana Assistans beviljades den 7 februari inhibition, det vill säga att beslutet om att upphäva Humana Assistans tillstånd inte gäller fram tills det att frågan prövats av domstol. Fram tills dess kommer Humana Assistans att utöva personlig assistans som vanligt. 

  3. Den 7 februari meddelade Försäkringskassan att utbetalningar av assistansersättningen kommer att gå direkt till kund, och inte som tidigare till anordnaren, Humana Assistans. 

  4. Den 25–26 maj hölls muntlig förhandling i Förvaltningsrätten i Stockholm.  

  5. Den 21 juni meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm att de ger Humana rätt och upphäver IVO:s beslut att dra in Humana Assistans tillstånd. Ett överklagande från IVO ska göras inom tre veckor.

  6. Den 27 juni meddelade Försäkringskassan att de åter godkänner Humana Assistans som betalningsmottagare av assistansersättningen. Praktisk information till kunder om byte av betalningsmottagare. 

  7. Den 6 juli meddelade IVO att de inte överklagar domen. Därmed stå beslutet från Förvaltningsrätten fast.

Nyheter på Humanas webbplats

2023-07-06: IVO överklagar inte förvaltningsrättens beslut – Humana Assistans får behålla tillståndet

2023-06-27: Försäkringskassan godkänner Humana Assistans som betalningsmottagare för assistansersättning

2023-06-21: Humana får tillståndet tillbaka efter vinst i förvaltningsrätten

2023-05-24: "Domen kan ha stor påverkan på hela assistansreformen"

2023-05-10: "Till sist kommer vi stå som vinnare"

2023-04-25: Assistansens tillstånd: muntlig förhandling blir 25–26 maj 

2023-02-17: Goda nyheter – kammarrätten beviljar inte IVO prövningstillstånd

2023-02-14: IVO har överklagat förvaltningsrättens beslut att bevilja inhibition

2023-02-07: Försäkringskassan kommer utbetala assistansersättning direkt till kund

2023-02-07: Humana Assistans beviljas inhibition – verksamheten fortgår som vanligt

2023-02-02: Humana har överklagat och begärt inhibition av IVO:s beslut 

2023-02-01: Humana kommenterar indraget tillstånd att bedriva personlig assistans

2023-01-31: Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans har återkallats 

Pressmeddelanden

2023-07-06: IVO överklagar inte Förvaltningsrättens beslut - upphävande av IVO:s beslut står fast

2023-06-27: Försäkringskassan meddelar att de åter godkänner Humana Assistans som betalningsmottagare för assistansersättning

2023-06-21: Förvaltningsrätten i Stockholm bifaller Humana Assistans AB:s överklagande av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd

2023-04-25: Förvaltningsrätten kallar till muntlig förhandling den 25-26 maj 2023 i målet mellan Humana Assistans och IVO gällande tillstånd att bedriva verksamhet

2023-02-17: Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd för IVO:s överklagande av förvaltningsrättens inhibitionsbeslut

2023-02-14: IVO har överklagat förvaltningsrättens beslut att meddela inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd

2023-02-07: Förvaltningsrätten har beviljat inhibition av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans

2023-02-01: Humana Assistans AB har överklagat och begärt inhibition av IVO:s beslut att återkalla bolagets tillstånd

2023-01-31 Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans har återkallat

Föreläsning (från Humana)

Ingen rök utan eld, eller? Fakta bakom IVO:s beslut och vår syn på saken.

Josefin Mikaelsson om hur rättsprocessen fungerar.

Presskonferenser (inspelade)

2023-06-21: Presskonferens med anledning av att förvaltningsrätten upphäver IVO:s beslut om att återkalla tillståndet för Humana Assistans

2023-02-07: Presskonferens med anledning av att förvaltningsrätten inhiberat IVO:s beslut om återkallat tillstånd

2023-01-31: Presskonferens med anledning av att IVO återkallat Humana Assistans AB:s tillstånd

 

Dokument

2023-06-21: Domen från Förvaltningsrätten i Stockholm

2023-04-04: Humanas yttrande till Förvaltningsrätten

2023-02-14: IVO:s överklagan av inhibition

2023-02-07: Förvaltningsrättens beslut om inhibition

2023-02-03: Komplettering till överklagan med Humanas bemötande av återkraven från Försäkringskassan

2023-02-03: Bilaga till komplettering till överklagan med Humanas bemötande av återkraven från Försäkringskassan 

2023-02-01: Humana Assistans AB:s överklagande och anmälan om inhibition

 

Externa publiceringar

Sveriges Radio Studio Ett: Humana frias i Förvaltningsrätten

HejaOlika.se: Striden om Humanas tillstånd att bedriva assistans – vad har hänt?

Vårdföretagarna: Förvaltningsrätten beviljar Humana Assistans inhibition – allt annat hade varit orimligt

HejaOlika.se: IVO avfärdar risker för 2100 enskilda som måste byta assistansanordnare

DN Debatt: Försäkringskassans agerande är ett haveri

HejaOlika.se: Ingen har lyssnat på nödrop om bristande dialog och rättsosäkerhet

HejaOlika.se: Förbudet för Humana är oerhört allvarligt för assistansreformen

Arbetsgivarföreningen Fremia: Stor oro i assistansvärlden efter IVO-beslut om indraget tillstånd

Vårdföretagarna: Kommentar med anledning av IVO:s beslut om återkallande av tillstånd för Humana Assistans

Sidans innehåll

Sidans innehåll

Stäng innehållsförteckning