Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Har Humana fuskat? Varför skulle Försäkringskassan annars återkräva pengar och IVO vilja dra in tillståndet?

Humana har inte fuskat med assistansersättning. Det som har inträffat är sammanfattningsvis följande:
Försäkringskassan har beslutat om återbetalning i 27 fall. 5 av dessa fall riktar sig inte mot Humana utan mot Humanas kunder. Besluten om återbetalning grundar sig i huvudsak på något av följande:

  • Försäkringskassan anser att kunden har överdrivit sina hjälpbehov eller att det har inträffat något som gör att behoven minskat. I flera av fallen delar vi inte Försäkringskassans uppfattning och anser att det istället handlar om att Försäkringskassan i efterhand har ändrat sitt beslut och lägger ansvaret för detta på kunden och på Humana.
  • I några fall har det varit fel assistent som attesterat tidrapporten. Antingen för att assistenterna bytt arbetspass med varandra utan att ändra i schemat eller för att assistenten inte har varit på jobbet.
  • I ytterligare ett par fall har kunden blivit beviljad annan insats, alternativt att kunden fått ersättning från både Försäkringskassan och kommunen för samma tid. När vi har fått dubbel ersättning har vi förstås känt till det och haft dialog med Försäkringskassan om att vi ska betala tillbaka.

IVO anser att trots att det inte är Humana Assistans som har agerat felaktigt, och trots att det i de flesta fallen inte ens är säkert att Försäkringskassans beslut är korrekta, så räcker det med blotta misstanken att något varit fel för att Humana Assistans inte längre ska få bedriva personlig assistans.

Vi tycker att det är orimligt och har överklagat IVO:s beslut.