Kvalitet

För att säkerställa att Humanas kunder och klienter får den bästa möjliga omsorgen och för att upprätthålla en hög och konsekvent kvalitet i vår verksamhet, anser vi att en kombination av engagemang och struktur är nödvändig. Vår verksamhet bygger på fyra grundläggande delar.

Hero

De fyra grundläggande hörnstenarna för vårt kvalitetsarbete

Evidensbaserade metoder

Vård och omsorg ska i största möjliga utsträckning bygga på vetenskapligt underlag. Därför arbetar våra specialister med medicinsk och psykosocial vård och behandling samt omvårdnad utifrån evidensbaserade metoder. Humana driver och medverkar i flera forskningsprojekt tillsammans med universitet och högskolor.

Individuella lösningar

Alla har rätt till ett bra liv. Det är vår vision. För att leva upp till den låter vi alltid våra kunder och klienter komma i första hand. Alla våra verksamheter bygger på respekt för människors integritet och självbestämmande. Ingen individ är den andra lik. Därför måste också våra lösningar vara individuella och unika.

Hög kompetens

Humanas medarbetare är grunden i vår verksamhet. Därför är det viktigt att ge dem en tillfredsställande arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling. Bland våra medarbetare finns psykologer, läkare, socionomer, jurister, sjuksköterskor, undersköterskor och behandlingsassistenter. Våra medarbetare har många års praktisk erfarenhet av vård och omsorg.

Humanas värdegrund

Humanas värdegrund genomsyrar allt vi gör. Arbetet med värdegrunden är en central utgångspunkt såväl i den strategiska planeringen som i den dagliga kontakten med kunder, klienter och beställare. Vår främsta konkurrenskraft är våra medarbetares engagemang, glädje och vilja att ta ansvar.

Kontakta oss

Damir Bandic

Damir Bandic

Kvalitet- och Compliancedirektör

damir.bandic@humana.se073-062 60 87
Marika Lindblom

Marika Lindblom

Avdelningschef - Tillsyn och juridik

marika.lindblom@humana.se08-572 366 13

Humanas kvalitetsmodell

Humana mäter och övervakar utvecklingen inom våra verksamheter genom kvalitetsmodellen HQM, som kombinerar kvantitativa nyckeltal (HQI) med klientens individuella mål.

Humanas kvalitetsmodell
Mieletön tulevaisuus Oulussa 12.10.2023.
The girl plays ukulele.

Lex Maria

Anställda i Humana rapporterar risk för vårdskada samt händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

Two people on a bench

Lex Sarah

Anställda i Humana rapporterar missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till verksamhetsansvarig.