Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Tillbaka till Kvalitet på Humana

Nu presenterar vi i Humana för första gången en kvartalsredovisning för kvalitet. Det innebär att vi på webben, varje kvartal under 2019, kommer att presentera HQM (Humana Quality Model) tillsammans med kvalitetshöjande insatser och projekt som genomförts under perioden.

Vi gör detta för att vi är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas upp. Vårt arbetssätt bidrar till att utveckla våra verksamheter och att ständigt ha hög kvalitet i fokus.

Kvalitetsdirektör
Eva Nilsson Bågenholm

Ett diagram över Humana Quailty Index

Den stora förbättringen Q1 beror på att deltagandet i Humanas utbildningsinsatser fortsätter att öka. Det är positivt och vi ser fortsatt stor utvecklingspotential i arbetet som Humana Academy igångsatt.

Frisktalen är höga under denna period vilket är väldigt positivt och bidrar till ett högre index.

Under Q1 har Humana anmält ett fåtal Lex Sarah och inga Lex Maria varför indikatorn för allvarliga avvikelser också förbättrats.

Flera av indikatorerna varierar under året och därför kan det vara svårt att direkt göra jämförelse med HQI för ett helt år.

Ett diagram över hur det gått med de individuella planerna.

För alla kunder och klienter är det viktigt att det upprättas en individuell plan, i Sverige genomförandeplan. Vi mäter andelen kunder/klienter som har en individuell plan som är upprättad och uppföljd enligt planering.
I Q1 är det fortsatt höga tal men förbättringsutrymme finns inom flera affärsområden.

Två jurister som samtalar.

Humana Academy

Humana växer fort och med detta behöver även Humana Academy utvecklas för att möta upp nya behov och utmaningar.

Läs mer om hur vi arbetar med Humana Academy
En av Humanas anställda visar med armarna hur stort någonting är

Förbättringsbyrån

Under hösten 2018 startades Förbättringsbyrån på Humana Assistans.

Så här arbetar vi med att förbättra vårt arbete
En ung kille sitter i rullstol. Han har sällskap av två äldre personer. De sitter och skrattar

Om brukermedvirkning i praksis

En historie fra Humana omsorg og assistanse

Läs hela historien
En äldre dam och en vårdare sitter och pratar

Vi kan förbättra vår kunds vardag

Vi arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra demensvården, det gör vi bland annat genom att användning det nationella kvalitetsregistret för demensvård, BPSD.

Läs berättelsen från en stolt medarbetare

”Jag känner att jag har accepterats som mig själv, och jag har inte blivit dömd för mitt förflutna. Jag har ett särskilt förhållande med min kontaktperson och jag är tacksam för att kunna tillbringa tid tillsammans på vardagarna”

Kund i Finland

Kontakta oss