Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Tillbaka till Kvalitet på Humana

Kvalitet definieras av individens egen upplevelse och det är därför viktigt att alltid ha människan i fokus när vi diskuterar och kontrollerar kvalitet. Dessutom är det angeläget att följa objektiva kvalitetsmått som går att mäta, värdera och följa över tid. Vi använder Humana Quality model för att bidra till förbättringar för såväl klienter och kunder som medarbetare.

Vi har under 2019 fortsatt att utveckla Humana Quality model och kan se att våra resultat förbättras successivt. Vi är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas upp för att kunna åstadkomma varaktig kvalitetshöjning. Alla tjänar på det, såväl kunder och klienter som beställare och utförare.

Jag hoppas att Humanas kvalitetsredovisning kan inspirera och bidra till ökat fokus på kvalitet i vård och omsorg för att utveckla hela omsorgsbranschen.

Eva Nilsson Bågenholm
Kvalitetsdirektör Humana


Humana Quality Index, HQI

hqi_2019.jpg

 

Individuella planer

individuella_planer_2019.jpg

Personuppgiftsincidenter

  • Sverige, 53 total, 8 anmälda till Dataskyddsinspektionen
  • Norge, 35 totalt, inga anmälda
  • Finland, 29 totalt, 1 anmäld till ansvarig myndighet
  • Danmark, 1 incident, ingen anmäld

Allvarliga avvikelser

  • Totalt anmäldes 36 allvarliga avvikelser enligt Lex Sarah till IVO
  • Totalt anmäldes 8 allvarliga avvikelser enligt Lex Maria till IVO
  • Totalt anmäldes 3 allvarliga avvikelser i Humana Norge

Läs alla våra Lex Sarah ärenden

Läs alla våra Lex Maria ärenden

Två jurister som samtalar.

Humana Academy

Under 2019 uppgick antalet genomförda internutbildningar i Humana Academy, lärarledda och webbaserade, till 14 652 (2018: 10 194) vilket är en ökning med 44%. Under året har Academy haft premiär för öppna ”in real life”-utbildningar riktade till deltagare från hela koncernen med syftet att nyttja utbildningstillfällen inom generella ämnesområden mer optimalt men också möjliggöra nätverkande mellan deltagarna.

I slutet av året undertecknades ett samarbetsavtal mellan Humana Academy och Bonnier Academy. Syftet är att tillsammans kunna skapa större nytta och effektivitet än var för sig.

A staff member is sitting and conversing with an elderly person at the accommodation

Hälso- och sjukvård

För att säkerställa att medarbetare som hanterar läkemedel har rätt kompetens har Humanas hälso- och sjukvårdsorganisation i samarbete med Humana Academy tagit fram en egen utbildning i läkemedelshantering. Utbildningen är webbaserad och avslutas med ett delegeringstest. Därefter kan ansvarig sjuksköterska göra en bedömning av kompetens och utfärda delegering för kommande året.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård