Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Tillbaka till Kvalitet på Humana

Det gångna året har präglats av den pågående Corona-pandemin. Många insatser har gjorts för att våra kunder och klienter ska drabbas så lite som möjligt. Alla medarbetare i Humana har påverkats men på olika sätt. För några har det inneburit arbete från bostaden, men för de allra flesta har det inneburit att behöva arbeta med skyddsutrustning och att motverka smittspridning i verksamheterna. De insatser som våra medarbetare gjort har inneburit att vi inom Humana har klarat pandemin bra. Under hösten 2020 gjordes en kund- och medarbetarundersökning där vi efterfrågade hur Humana har hanterat pandemin, som bekräftade den bilden.

Vi är stolta över att vi under ett år som detta ändå har kunnat hålla HQI och andel individuella planer på hög nivå, och dessutom lyckats höja HQI ett steg, från 94 till 95. Det kan vi göra enbart tack vare våra fantastiska medarbetare som har gjort stora insatser varje dag.

Eva Nilsson Bågenholm
Kvalitetsdirektör Humana


Humana Quality Index, HQI

Humana Quality Index, HQI 2020

 

Individuella planer

Individuella planer 2017-2020

Personuppgiftsincidenter

  • Sverige, 58 incidenter, varav 3 rapporterade till myndighet
  • Norge, 42 incidenter, varav 1 rapporterad till myndighet
  • Finland, 38 incidenter, varav 1 rapporterad till myndighet
  • Danmark, 0 incidenter

Allvarliga avvikelser

  • Totalt anmäldes 22 allvarliga avvikelser enligt Lex Sarah till IVO
  • Totalt anmäldes 4 allvarliga avvikelser enligt Lex Maria till IVO
  • Inga avvikelser anmäldes i Norge

Läs alla våra Lex Sarah ärenden

Läs alla våra Lex Maria ärenden

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård