Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Tillbaka till Kvalitet på Humana

Kvalitet definieras av individens egen upplevelse och det är därför viktigt att alltid ha människan i fokus när vi diskuterar och kontrollerar kvalitet. Som ledande aktör på den nordiska omsorgsmarknaden är det viktigt att Humana upprätthåller en hög kvalitet i alla led då vi vill sätta en ny och högre standard för svensk omsorg.

Vi har under 2018 fortsatt utveckla Humana Quality Model som inkluderar Humanas kvalitetsindex HQI. I år redovisar vi HQI för varje affärsområde och vi kan nu jämföra med förra årets resultat. Vi är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas upp. Under 2019 kommer vi att redovisa HQI varje kvartal på webben.

Parus, Humanas ledningssystem implementeras och vi ser att det processorienterade arbetssätt som Parus innebär kan ge oss stora fördelar.

I kvalitetsredovisningen, som i år endast publiceras på webben, beskriver vi en del av allt det kontinuerliga arbete som pågår i våra verksamheter för att ständigt förbättra och utveckla.

Jag hoppas att Humanas kvalitetsredovisning kan inspirera och bidra till att ha fokus på hur vi förbättrar och utvecklar insatserna för våra kunder och klienter.

Eva Nilsson Bågenholm
Kvalitetsdirektör Humana

Kontakta oss