Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

I Humanas verksamheter bedrivs hälso- och sjukvård framförallt utifrån ett kommunalt perspektiv. För att säkra kvalitet och patientsäkerhet har vi en central enhet som samlar koncernens medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Syftet är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra våra hälso- och sjukvårdsinsatser och vi kan erbjuda stöd till verksamheten och verka för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor arbetar i nära samarbete med chefer, sjuksköterskor och läkare i våra verksamheter.

Digitala läkarkonsultationer

Inom Humanas verksamheter i Individ och familjeomsorg finns det behov av samverkan med psykiatrin. För att säkerställa klienternas tillgång till läkare då verksamheterna ofta ligger geografiskt svårtillgängligt har vi under 2018 påbörjat ett projekt för att pröva digitala konsultationer med psykiatriker.

Projektet är ett samarbete med en extern vårdgivare som erbjuder specialistläkare, psykiatriker. Fyra enheter planeras att delta i projektet.

Projektet ska utvärdera

  • hur digitala konsultationer med psykiatriker upplevs av klienter och personal
  • hur ansvarig sjuksköterska upplever att konsultationerna ger klient och personal stöd i den medicinska omvårdnaden
  • om digitala konsultationer är kostnadseffektivt
  • om digitala konsultationer ger ökad flexibilitet och ökad tillgång till specialistläkare
  • när digitala konsultationer med specialistläkare kan användas inom Humanas verksamheter som ett alternativ till landstingsdriven hälso- och sjukvård

Den verksamhet som startade först under hösten 2018 visar preliminärt positiva upplevelser av de digitala konsultationerna. Vi inväntar utvärdering innan beslut om fortsättning.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård